Tur til Byrkjedal – 12.05.2015

foto: Bernt Mauritzen, Helga Vössing-Lahmeyer, Andrea Lorenz