Kontakt oss

Styret

Kari Alise

Svensen Mellgren 

Leder

Jan

Steensrud

Kasserer


Kirsti

Asbjørnsen

Nestleder og sekretær

Susanne

Kruse

Webansvarlig


Utdanning

Kirsti

Asbjørnsen

Utdanningskontakt